sparkling angel

88 tekstów – auto­rem jest spar­kling an­gel.

Życzenia noworoczne

W tę noc sylwestrową,
życze wam blis­kości z drugą osobą.
Dużo szczęścia i słodyczy,
reszty niech każdy so­bie sam pożyczy.

A po­nad­to dużo zdrowia,
i by za­bawa sylwestrowa,
była tak udana,
by trwała do białego rana. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 grudnia 2017, 08:10

duszek

Pe­wien duszek ciemną nocą,
spraw­dzał jak drzwi łomocą.
Raz wys­traszył Pa­nią Franie,
kiedy kąpiel brała w wannie.


Duszek tak się rozpanoszył,
że każdy już miał go dosyć.
Bo raz kiedy się przechadzał,
wszys­tkie szklan­ki poprzewracał.


Rodzi­na zdenerwowana,
chciała już duszka przeganiać,
Więc [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 5 fiszek • 5 listopada 2016, 09:29

Złota jesień

Na­deszła jesień,
i sza­re znów się stały dni.
Na­deszła jesień,
na­wet z nieba ka­pią łzy.


Lecz na­wet je­sień swój urok ma,
to nic że zwiędnie każdy kwiat.
Na­leży zna­leźć w niej urok i czar,
mi­mo te­go że pochmur­na, zim­na i zła.


Op­rzeć się na parapecie,
z kub­kiem her­ba­ty w dłoni,
i pat­rzeć przez okno,
jak wiatr liście goni.


Lub z je­sien­nym słońcu,
po­pat­rzeć na drzewa,
gdy wiatr szeleści,
i z ko­narów złocis­te liście zwiewa. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 listopada 2016, 08:36

Zaduma

Dziś w za­dumie i milczeniu,
każdy człowiek pogrąża się.
Roz­myślając o wieczności,
o tym co było i co jest.

Podążając na cmentarz,
by blis­kim świe­czkę zapalić,
i je­den dzień w roku,
móc swój ślad u blis­kiej oso­by zostawić.

Pochy­lić się nad grobem,
tych co wiatr z tej ziemi już zdmuchną,
i połączyć,
się z bliską swe­mu ser­cu duszą. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 listopada 2016, 07:37

" Na wiosnę"

Sza­re drzewa,
szarzy ludzie,
cały świat uma­zany w brudzie.
Sza­ry kwiat,
sza­ry liść,
już nie może tak już dłużej być.

Pragnę dziś pokolorować,
kroplą tęczy to zabarwię.
aby to co było szare,
znów stało się piękne i ładne.

Sza­ry dom i jezioro,
sza­ry zmie­rzch i sza­ry świt.
Aż po uszy w melancholii,
nie chcę dłużej tkwić.

Wezmę z sobą kred­ki, farby,
na­wet pędzel ja­kiś mam.
I na no­wo znów zabarwię,
cały mój świat... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2016, 14:46

"kocie mrzonki"

Do po­duszki wam poczytam,
Jak kot mruczał do słowika.
Że mu myszy już obrzydły,
I że ser też chciałby inny.
A nie w kółko jak co ranek,
Mle­ka dos­tać cały dzbanek.
Ja to chciałbym posmakować,
To co na śniadanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2015, 16:09

Chwile zadumy

Pat­rzę na świat ok­na­mi duszy,
Więc żaden lek mnie nie wzruszy.
Pat­rzę na świat tyl­ko sercem,
Bo wiem że kiedyś mu­si być lepiej.

Choć kłody pod no­gami nie raz są,
I dni zwątpienia nie raz.
To nie oczy­ma,
Tyl­ko ser­cem patrz. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 listopada 2015, 16:29

Pokaż na co Cię stać

Choć znów upadasz,
i raz po raz.
Masz ty­le sił w sobie,
by znów móc wstać.

Niech cały świat patrzy,
na to jak wstajesz,
jak pod­no­sisz się.
Jak fe­niks z popiołów,
znów od­radzasz się.

I nie przej­mu­jesz się tym co mówią inni,
bo dob­rze znasz swoją wartość.
Więc mi­mo że jest źle,
To ty po­radzisz so­bie z przeszkodą każdą.

Znów po­każ im na co Cię stać,
by wśród tych co na kolanach,
móc pros­to stać.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 listopada 2015, 12:37

Wciąż pragnę Ciebie

Wciąż pragnę Ciebie,
I twych bez­wstyd­nych spojrzeń,
Kiedy leżysz nago,
Tuż obok mnie.

Ty wiesz jak bar­dzo Ciebie pożądam,
Twe­go ciała, twych ust,
I nie od­dam cię za żad­ne skarby,
Nig­dy już.

Chy­ba so­bie ciebie wyśniłem,
Gdyż jes­teś idealna,
Ta­ka słod­ka i piękna,
Niemalże nierealna. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2015, 08:48

Bezwstydną nocą

Za­topiony w twym bur­szty­nowym spojrzeniu,
Mus­kam de­likat­nie czer­wień twych ust.
Szep­tam ci cicho do ucha,
Zos­tań ze mną na zaw­sze już.

Do­tykając bez­wstyd­nie twe­go ciała,
To­piąc się w twych spoj­rze­niach pożądania,
Tak moc­no pragnąc ciebie,
Chcę by ta chwi­la wieki trwała.

Lecz gdy budzi nas ranek,
Po upoj­nej bez­wstyd­nej nocy.
Wra­camy z krainy ko­loro­wych wrażeń,
Do sza­rej rzeczywistości. 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 9 września 2013, 22:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sparkling angel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki