sparkling angel, teksty z września 2013 roku

3 teksty z września 2013 ro­ku – auto­rem jest spar­kling an­gel.

Bezwstydną nocą

Za­topiony w twym bur­szty­nowym spojrzeniu,
Mus­kam de­likat­nie czer­wień twych ust.
Szep­tam ci cicho do ucha,
Zos­tań ze mną na zaw­sze już.

Do­tykając bez­wstyd­nie twe­go ciała,
To­piąc się w twych spoj­rze­niach pożądania,
Tak moc­no pragnąc ciebie,
Chcę by ta chwi­la wieki trwała.

Lecz gdy budzi nas ranek,
Po upoj­nej bez­wstyd­nej nocy.
Wra­camy z krainy ko­loro­wych wrażeń,
Do sza­rej rzeczywistości. 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 9 września 2013, 22:50

Pozwól mi

Pozwól mi,
wsłuchać się w blask twych oczu.
Pozwól mi,
Zo­baczyć jak pięknie bi­je twe serce.
Daj skoszto­wać miłości,
Która płynie z głębi ciebie.
Pozwól mi,
Ok­ryć cię miłością.
Taką de­likatną i czułą,
Niczym jed­wab najdroższy.
Bo dla Ciebie warto,
Wspiąć się na wyżyny be­zin­te­resow­nej miłości. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 września 2013, 09:18

Dark Angel

Odejdź piekiel­ny aniele,
Nie kuś mnie swym wdziękiem.
Bo z zewnątrz jes­teś uroczy,
Lecz ser­ce twe piekielne.
Więc opuść me myśli,
Zejdź z mo­jej głowy.
Pozwól by mój świat,
Znów był kolorowy.

Odejdź aniele,
Nie za­bieraj mej duszy w mrok.
Nie spłonę, nie upadnę,
Jak reszta tych, których rzu­ciłaś na stos.

Odejdź piekiel­ny aniele,
Gdyż nie zaufam ci więcej.
Zos­ta­wiasz tyl­ko zgliszcza,
W miej­scu zwa­nym sercem.
Zwodziłaś mnie od początku,
Te­raz to ko­niec me życie,
Ko­lej­na ofiara two­jego horroru. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 września 2013, 08:51
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sparkling angel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki