sparkling angel, erotyki

3 teksty (ero­tyki) – auto­rem jest spar­kling an­gel.

Wciąż pragnę Ciebie

Wciąż pragnę Ciebie,
I twych bez­wstyd­nych spojrzeń,
Kiedy leżysz nago,
Tuż obok mnie.

Ty wiesz jak bar­dzo Ciebie pożądam,
Twe­go ciała, twych ust,
I nie od­dam cię za żad­ne skarby,
Nig­dy już.

Chy­ba so­bie ciebie wyśniłem,
Gdyż jes­teś idealna,
Ta­ka słod­ka i piękna,
Niemalże nierealna. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2015, 08:48

Bezwstydną nocą

Za­topiony w twym bur­szty­nowym spojrzeniu,
Mus­kam de­likat­nie czer­wień twych ust.
Szep­tam ci cicho do ucha,
Zos­tań ze mną na zaw­sze już.

Do­tykając bez­wstyd­nie twe­go ciała,
To­piąc się w twych spoj­rze­niach pożądania,
Tak moc­no pragnąc ciebie,
Chcę by ta chwi­la wieki trwała.

Lecz gdy budzi nas ranek,
Po upoj­nej bez­wstyd­nej nocy.
Wra­camy z krainy ko­loro­wych wrażeń,
Do sza­rej rzeczywistości. 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 9 września 2013, 22:50

* * *

Zdejmę z ciebie płaszcz wstydu,
i ok­ryję twe ciało miłością.
będę spi­jał z twych ust,
soczys­te so­ki niczym nek­tar Bogów.

Ofiaru­je się to­bie w całości,
dusze i ciało.
choć wiem że to za mało.

Op­lotę twe zmysły,
będę już na zaw­sze tyl­ko twój,
abyś czuła się bezpieczna,
kocha­ny aniele mój 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2012, 07:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sparkling angel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki