sparkling angel, teksty z września 2012 roku

5 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest spar­kling an­gel.

jedno kocham

Poświęce­nie dla drugiego,
nie ocze­kując nic w za­mian od niego,
tros­ka sza­cunek pomoc,
to sed­no miłości, to je­go owoc.

Tu jed­no kocham nie wystarczy,
tu trze­ba tros­ki i ser­ca na „tarczy”
zaufa­nia od­ro­binę w tym świecie,
by po­daro­wać dru­giej oso­bie szczęście. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 września 2012, 19:07

„Ból”

To sie­dzi we mnie,
Nie mogę się te­go pozbyć.
Od no­wa z każdym oddechem,
Cze­kam, myśląc że kiedyś się skończy.

Przeszy­wa mnie na wskroś,
I nie chce odejść.
Wzbudza to we mnie złość,
Nie mogąc nic z tym zrobić.

Nierucho­mieje i przecze­kuje go,
Po­jawia się ulga,
Tak ocze­kiwa­na chwila,
Tak sa­tys­fak­cjo­nująca choć tak nie długa. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 września 2012, 20:12

„Kiedy”

Kiedy w końcu połączą się nasze dłonie,
W de­likat­nych po­całun­kach splotą się nasze wargi.
Mo­je ser­ce z miłości aż płonie,
Roz­pa­lając się aż do granic.

Kiedy uj­rzy­my się ,
I nasze ser­ca moc­niej zabiją,
A to co przyrzekane,
Wy­pełni naszą przyszłość.

Bo kiedy to nastąpi,
I skończy się oczekiwanie.
Strach odej­dzie na zaw­sze w cień,
I piękniej­szy będzie każdy no­wy poranek… 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 września 2012, 18:09

coś o zdrowiu

„Szlachet­ne zdrowie”,
Po­wie­dział pe­wien wieszcz.
Jak praw­dzi­we to słowa,
I jak głęboką ze sobą niosą treść.

Bo nie do­ceniamy zdrowia,
I kiedy go zabraknie.
Szu­kamy pomocy,
By odzys­kać w życie wiarę.

Więc człowieku który zaj­rzysz tutaj,
Przeczy­taj te słowa,
Sza­nuj życie i zdrowie
byś nig­dy nie żałował 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 3 września 2012, 18:11

„ Pół na pół”

Me ciało podzielo­ne na pół,
Le­wa strona,
Dla uczuć darowana,
Lecz prawa,
Przez ro­zum sterowana.

Czym się więc kiero­wać w tym życiu,
Lewą czy prawą,
Czy życie ma być bajką,
Czy też mroczną wyprawą.

Jak połączyć dwie strony,
Tak od­mien­ne z natury?
Kiedy umysł i serce,
Co in­ne­go zaw­sze mówi. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 września 2012, 12:16
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sparkling angel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 11:19yestem sko­men­to­wał tek­st Życzenia no­woroczne

31 grudnia 2017, 08:10sparkling an­gel do­dał no­wy tek­st Życzenia no­woroczne

5 listopada 2016, 17:44sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st duszek

5 listopada 2016, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st duszek

3 listopada 2016, 14:56sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

2 listopada 2016, 17:31Cris sko­men­to­wał tek­st Złota je­sień

1 listopada 2016, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

1 listopada 2016, 10:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zaduma

15 kwietnia 2016, 15:58krysta sko­men­to­wał tek­st Na wiosnę

14 grudnia 2015, 06:29sparkling an­gel sko­men­to­wał tek­st kocie mrzon­ki